Inkjet on Blueback paper, 180 x 220 cm
Location of print:
Vodnik Stadium, Ulitsa Alekseyevskaya 30A, Nizhny Novgorod
view on map